• پارالاکس دوم
  • mainpic3
  • پتروشیمی رازی
  • mainpic4
پتروشیمی رازی مقام سوم تنیس روی میز وزارت نفت را کسب نمود
چهارمین المپیاد ورزشی بانوان کمتر از 26 سال وزارت نفت به میزبانی شرکت ملی گاز ایران از پنجم لغایت یازدهم شهریور ماه در اصفهان برگزار گردید که تیم پتروشیمی رازی به نمایندگی یکی از چهار شرکت اصلی وزارت ادامه مطلب
کسب مقام قهرمانی تنیس روی میز در مسابقات المپیاد دختران 25 سال و کمتر صنعت پتروشیمی
کسب مقام قهرمانی تنیس روی میز در مسابقات المپیاد دختران 25 سال و کمتر صنعت پتروشیمی ادامه مطلب
کسب مقام سومی والیبال   در مسابقات المپیاد دختران 25 سال و کمتر صنعت پتروشیمی
کسب مقام سومی والیبال در مسابقات المپیاد دختران 25 سال و کمتر صنعت پتروشیمی ادامه مطلب
پتروشیمی رازی مقام سوم تنیس روی میز وزارت نفت را کسب نمود
چهارمین المپیاد ورزشی بانوان کمتر از 26 سال وزارت نفت به میزبانی شرکت ملی گاز ایران از پنجم لغایت یازدهم شهریور ماه در اصفهان برگزار گردید که تیم پتروشیمی رازی به نمایندگی یکی از چهار شرکت اصلی وزارت ادامه مطلب
کسب مقام قهرمانی تنیس روی میز در مسابقات المپیاد دختران 25 سال و کمتر صنعت پتروشیمی
کسب مقام قهرمانی تنیس روی میز در مسابقات المپیاد دختران 25 سال و کمتر صنعت پتروشیمی ادامه مطلب
کسب مقام سومی والیبال   در مسابقات المپیاد دختران 25 سال و کمتر صنعت پتروشیمی
کسب مقام سومی والیبال در مسابقات المپیاد دختران 25 سال و کمتر صنعت پتروشیمی ادامه مطلب
پتروشیمی رازی مقام سوم تنیس روی میز وزارت نفت را کسب نمود
چهارمین المپیاد ورزشی بانوان کمتر از 26 سال وزارت نفت به میزبانی شرکت ملی گاز ایران از پنجم لغایت یازدهم شهریور ماه در اصفهان برگزار گردید که تیم پتروشیمی رازی به نمایندگی یکی از چهار شرکت اصلی وزارت ادامه مطلب
کسب مقام قهرمانی تنیس روی میز در مسابقات المپیاد دختران 25 سال و کمتر صنعت پتروشیمی
کسب مقام قهرمانی تنیس روی میز در مسابقات المپیاد دختران 25 سال و کمتر صنعت پتروشیمی ادامه مطلب
کسب مقام سومی والیبال   در مسابقات المپیاد دختران 25 سال و کمتر صنعت پتروشیمی
کسب مقام سومی والیبال در مسابقات المپیاد دختران 25 سال و کمتر صنعت پتروشیمی ادامه مطلب
Book2

فـرم تعـهد پرداخـت قسـط نهـم 22

DOWNDOAD
Book2

قابل توجه کلیه سهامداران سهام ترجیحی

DOWNDOAD
Book2

فـرم ارائـه طـرح

DOWNDOAD

اخذ استاندارد ملی برای محصول کود اوره گرانول  5
اخذ استاندارد ملی برای محصول کود اوره گرانول
اخذ استاندارد ملی برای محصول کود اوره گرانول  4
اخذ استاندارد ملی برای محصول کود اوره گرانول  2
اخذ استاندارد ملی برای محصول کود اوره گرانول  3
Loading

لینک های مفید

آدرس : بندر امام خمینی ، آژانس پستی 113 ، صندوق پستی 161

دفتر فروش : 62147-522-061
تلفنخانه : 88945001-021
مدیریت ارتباط با مشتری : 06152262111
تلفن :8-41517-523-061
دورنگار:7-62096-522-061 
دور نگار دفتر فروش:62140-522-061